De brochure van GORTcoaching

Informatie over coaching

Wat is coaching

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om de voor u wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen.

Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

Een coachtraject bestaat uit:
1. Bewustwording en persoonlijke groei
2. Het vergroten van zelfvertrouwen
3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden in werk en privé situaties.

» Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Wanneer coaching

Wanneer zet u coaching in? Wanneer u:

 • Uw talenten, capaciteiten en vaardigheden wilt ontwikkelen.
 • U scherper wilt krijgen wat u wilt met uw carriere of andere grote levensvragen.
 • Meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening wil ervaren.
 • Productiever en efficiënter wilt werken aan uw doelen.
 • Inzicht wil krijgen in uw eigen functioneren, uw krachten en belemmeringen.
 • Wil focussen of gefocust wil blijven op dat wat voor u belangrijk is.
 • Meer positieve emoties, geluk en balans wilt ervaren in uw leven.
 • U sneller resultaat wilt.

Coaching helpt u om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het stelt u in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die u uw leven lang kunt inzetten.

Coaching is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, maar kan ook ingezet worden als uitbreiding of ondersteuning van andere organisatie- en/of training initiatieven.

» Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Het eerste gesprek & Verloop coachtraject

Het eerste gesprek
Kunt u zich voorstellen als een goed gesprek met een iemand die u echt heel graag wilt leren kennen. Coach gaat samen met u alvast de volgende punten verkennen.

 • Inventarisatie – Waar wilt u mee aan de slag?
 • Ontdekken van uw gewenste (ideale) situatie – Verduidelijken van uw persoonlijke doelen

Coaching

 • De weg van uw huidige situatie naar uw ideale situatie – Wat wilt u en wat heeft u nodig? Wat kunt u doen om uw gewenste resultaat te bereiken?

Plan van aanpak uitvoeren

 • Opstellen realistisch en passend plan van aanpak – U gaat het in de praktijk brengen.

Evaluatie nieuwe situatie

 • Reflectie op uw persoonlijke doelen – Hoe ver bent u en wat wilt u nog aanpakken?

» Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Duur coachtraject
Met uw persoonlijke wensen als uitgangspunt begeleiden wij u naar concrete, meetbare veranderingen en resultaten.

Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u rekenen op gemiddeld 5 tot 10 coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2-3 weken.

» Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Werkwijze
In de basis gaat u tijdens uw coachtraject werken aan uw doelstellingen door middel van coachgesprekken, reflectie oefeningen en opdrachten. In overleg is het mogelijkheid om een test af te nemen.

De coaches van GORTcoaching passen coaching aspecten toe van technieken en methodieken als Motiverende Gespreksvoering, RET (Rationele Effectiviteits Training), Mindfulness, NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Oplossingsgericht Coachen en MMS coaching (Motivating Management Service). Kies altijd een coach waarvan u het idee hebt dat zijn/haar werkwijze, doelgroep en specialisme het beste bij u past.

» Kijk in de agenda en vraag een gratis oriëntatie gesprek aan

Centrum voor een leven lang leren

U bent mens en daarom per definitie fantastisch. Maar het leven biedt ook u steeds weer nieuwe uitdagingen waar u graag soepel op wilt inspelen. Zo heeft u misschien een flinke dreun gekregen van uw burn-out of staat u door uw werk sowieso altijd onder hoogspanning.

Voor al uw terugkerende vragen bieden wij u ons levenslang leren programma waarbij u voor elk van uw vraagstukken aan de slag kan met een passende coach. Hoe werkt het in de praktijk?

1) Onderhoudsgesprekken
Een mogelijkheid is om bij uw huidige coach onderhoudsgesprekken te blijven volgen. U kunt dit bijv. 2 of 4 keer per jaar doen om uzelf scherp te houden op de onderwerpen waarop u gecoacht bent. Een verstandige keuze als u terugval wilt voorkomen.

2) Steeds weer nieuwe dingen leren van een nieuwe coach
Of u heeft een coachtraject gevolgd bij een van onze coaches voor uw burnout maar nu heeft u een nieuwe baan en wilt u werken aan uw leiderschaps competenties. Bovendien voelt u aan dat u bent uitgeleerd bij uw huidige coach. U kunt dan een nieuwe coach uitzoeken waar u weer de volgende stappen mee zet. Opnieuw uitgeleerd? Kies dan weer een nieuwe coach en zo heeft u altijd de juiste begeleiding bij al uw vraagstukken.

Soorten coaching

GORTcoaching: gespecialiseerd in coaching

U kunt alle vormen van coaching met elkaar combineren binnen één coachtraject.

Loopbaan Coaching

Wij zijn gespecialiseerd in loopbaancoaching gericht op heroriëntatie van werk, functie of studie. U krijgt door middel van gesprekken en oefeningen helder wat uw talenten, passies en doelen zijn en hoe u deze gaat behalen. U kunt tijdens dit traject ook ondernemerschap overwegen, testen inzetten of u meer richten op zingeving.

Loopbaancoaching duurt gem. 6-10 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in loopbaancoaching

» Lees hier artikelen over Loopbaancoaching

Stress Coaching - Burnout Coaching

Deze vorm van coaching is gericht op het voorkomen en herstellen van stress en burn-out. Het uitgangspunt van burn-out / stress coaching is u te voorzien van concrete kennis en inzichten waardoor u op de lange termijn meer balans in uw leven en werk kunt brengen. Met als eindresultaat een beter persoonlijk stress- en time management.

Heeft u een burn-out gehad en wilt u voor een langere periode aftercare (bijv. 8 gesprekken over 2 jaar om uzelf te beschermen) dit kan! Bespreek dit met uw coach.

Stress/Burnout coaching duurt gem. 8-15 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in stresscoaching

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in burnout coaching

» U kunt hier verder lezen in artikelen over stress & burnout

Competentie Coaching

U kunt met uw coach ontdekken in welke werkgerelateerde competenties u sterk bent en welke u nog verder zou willen ontwikkelen. Voorbeelden van competenties die u kunt ontwikkelen d.m.v. coaching zijn: conflicthantering, presenteren, voorzitten van vergaderingen, assertiviteit, motiveren, vasthoudendheid, onderhandelen, samenwerken, prioriteren, organiseren, delegeren, time management etc. etc.

Competentie/Performance coaching duurt gem. 6-10 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in competentie/performance coaching

» Klik hier voor artikelen over coaching

Executive Coaching

Bent u topondernemer, MT-lid/directeur in het bedrijfsleven of hoge functionaris binnen de publieke of semi-publieke sector, dan is executive coaching van GORTcoaching wellicht iets voor u.

» U kunt hier verder lezen over onze coaches die gespecialiseerd zijn in executive coaching

Management Coaching

U bent een (startende of juist zeer ervaren) leidinggevende en u wilt graag uw eigen stijl beter leren kennen en ontwikkelen. U kunt hiermee uw persoonlijke effectiviteit vergroten en meer successen behalen, maar ook problemen beter oplossen en u gelukkiger voelen. Het is tevens mogelijk specifiek aan de slag te gaan met de stijl ”coachend leidinggeven”. Vraag hiernaar bij uw coach.

Management coaching duurt gem. 6-12 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in management coaching

» Klik hier voor artikelen over coaching

Personal - Life - Mental Coaching

Door middel van personal coaching krijgt u een helder beeld van uw waarden, talenten en passies. U leert de facetten kennen die het leven een stuk aangenamer maken en het wordt helder welke keuzes u hiervoor moet maken. Personal coaching is gericht op het verbeteren van uw levenskwaliteit, werk en privé.

Personal/life/mental coaching duurt gem. 6-10 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in Personal/life/mental coaching

» Klik hier voor artikelen over Personal/life/mental coaching

Coaching voor ondernemers - Business Coaching

Gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten m.b.t. ondernemerschap. U bent ondernemer en u wilt graag de volgende stap maken in uw persoonlijke ontwikkeling. U wilt graag op niveau sparren met een ervaren coach die u ook kan voorzien van tips op het gebied van leidinggeven, persoonlijke strategie of andere koersbeslissingen die u als ondernemer bezighouden.

Coaching voor ondernemers duurt gem. 5-10 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in ondernemerscoaching

» Klik hier artikelen over coaching

Outplacement Coaching - Re-Integratie Coaching

Outplacement en re-integratie coaching is gericht op (ex-)werknemers die coachende ondersteuning willen bij het zoeken naar ander passend werk. U kunt samen met de coach uw traject vormgeven.

Outplacement / Re-integratie coaching duurt gem. 6-15 coachgesprekken.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in Outplacement

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in re-integratie

» Klik hier artikelen over outplacement

Expat Coaching

Finally you found a coach who really understands what it is like to be an expat and who will help you with your specific needs and questions.

» Take a look at our webpage for expat coaching

Supervisie - Masterclass Coaching

U kunt onze supervisie inzetten als u een coach bent of als u een manager bent en wilt leren coachend leiding te geven. U gaat samen met uw coach een leertraject in waarmee u uw deskundigheid, visie en stijl van werken als coach kunt vergroten.

» Klik hier voor een overzicht van coaches gespecialiseerd in het geven van supervisie

Teamcoaching & Intervisie

Teamcoaching
Onze team coaches kunt u inzetten voor teambuilding, het realiseren van een nieuwe cultuur of het behalen van een bepaald teamresultaat.
» U kunt hier meer informatie vinden over onze teamcoaching

Intervisie
Intervisie is een speciale wijze van consulteren van collega’s ter bevordering van de kwaliteit van werken. Een coach die in intervisie gespecialiseerd is in intervisie e coach helpt u bij hetintervisie te introduceren, begeleiden en behouden van de intervisie methode.
» U kunt hier meer informatie vinden over onze intervisie

Vergoedingsmogelijkheden

Soorten vergoedingen

U heeft behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget.  Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie voor u geschikt is.

Optie 1: Check uw CAO
Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in uw CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor u of uw team gereserveerd door uw werkgever en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen.

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij uw HR manager
HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers! Heeft u nog niet om een coachbudget gevraagd? U kunt altijd alvast een gratis oriëntatie gesprek plannen met één van onze coaches. U kunt dan met de coach (tijdens het gratis oriëntatie gesprek of tijdens een coachgesprek als u al bent begonnen met uw traject) uitdenken hoe u uw coachbudget met uw HR manager kunt bespreken. De coach kan tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij uw manager of de directeur
Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling maar uw manager of zelfs de directeur. Ook in dit geval kunt u gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen met een coach zodat de coach u kan helpen met een plan en een offerte voorstel die u dan daarna kan overleggen met de directeur of leidinggevende.

Optie 4: Belastingaftrek voor particulieren
Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als u het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als u het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel binnen uw huidige werkgever als daarbuiten.
De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2015):

 • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.
 • De opleiding of studie (in dit geval: het coachingtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.
 • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).
 • Uw totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro. Bij ons uurtarief van 99 euro per uur betekent dit dat de kosten al na ca. 2,5 uur coaching volledig aftrekbaar zijn! Concreet houdt dit in dat u boven de 250 euro 36,5%, 42% of zelfs 52% bespaart op de kosten van uw coachingtraject, afhankelijk van in welke belastingschijf uw inkomen valt.
  Rekenvoorbeeld: uw coachingtraject duurt 10 uur, normaal kost dit 990 euro. Voert u de kosten voor het coachingtraject op als studiekosten dan kost het coachingtraject u bij een belastingpercentage van 42% slechts 679,20 euro, een besparing van 310,80 euro! In dit rekenvoorbeeld betaalt u dus slechts 67,92 per uur.
 • Het bedrag dat u mag aftrekken bedraagt (na vermindering van de drempel) niet meer dan 15.000 euro.

Misschien wilt u voor de zekerheid met uw een belastingadviseur checken hoe u van deze regeling gebruik kunt maken. Heeft u zelf geen belastingadviseur, dan kunnen wij u doorverwijzen naar Remark Accountants, zij kunnen u hierbij helpen en adviseren.

De exacte voorwaarden van deze regeling vindt u op de site van de belastingdienst.

Optie 5: Belastingaftrek voor ondernemers
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Klik dan hier.

Optie 6: Basis & Aanvullende Zorgverzekering
Bij een basis zorgverzekering is het niet gebruikelijk dat er een vergoedingsmogelijkheid is voor een coachtraject ten behoeve van uw persoonlijke ontwikkeling. Sommigen van onze coaches zijn tevens psycholoog NIP. In de polis van uw aanvullende zorgverzekering staat aan welke voorwaarden een coachtraject met een psycholoog NIP moet voldoen om het traject voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Wij raden u aan vooraf goed te informeren over de mogelijkheden van vergoeding bij uw zorgverzekering. Tevens is het belangrijk om te weten dat u aanvullende zorgverzekering trajecten met NIP psychologen vaak pas achteraf vergoeden. U moet dus eerst zelf uw coachfactuur betalen en kunt deze achteraf declareren.

Optie 7: Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.

Optie 8: Subsidies van het UWV
Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies op de website.

Optie 9: Particulier tarief
Tevens bieden we u de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren voor het particuliere tarief van 99,- incl. BTW indien u geen zakelijk coachbudget krijgt of als het budget reeds overschreden is. Als dit het geval is kunt u misschien gebruik maken van de belastingaftrek regeling van optie 4.

Tarieven

Veelgestelde vragen

1. Hoe plan ik een oriëntatiegesprek in?

Stap 1: Kies uw coach.
Stap 2: Elke coach heeft een eigen pagina waarbij u direct in de agenda van de coach kan kijken.
Stap 3: Plan een gratis oriëntatiegesprek door te e-mailen of het contactformulier in te vullen.

Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u de coach persoonlijk mailen of contact opnemen met ons hoofdkantoor via 088 170 1500.

2. Moet ik me voorbereiden op een oriëntatiegesprek?

Voorafgaand aan uw oriëntatiegesprek stuurt uw coach u per email een intake-formulier op. Deze vult u in voor het oriëntatiegesprek.

 

3. Hoe ziet een coachtraject er uit?

Allereerst kiest u een coach die bij u past. Hiermee plant u een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek in waarbij uw doelen besproken worden en geïnventariseerd wordt wat uw behoeftes zijn. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt een passend coachtraject afgestemd. Gemiddeld 6 tot 10 coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2-3 weken. Daarnaast is de invulling van uw traject ook afhankelijk van de methodes die de coach gebruikt. Over de werkwijze van de coach kunt u meer te lezen in hun uitgebreide profiel op de website.

Wij kunnen u altijd helpen met het kiezen van de juiste coach. U kunt hiervoor een adviesgesprek inplannen met onze kwaliteitsmanager of direct bellen naar 088 170 1500. Er is eigenlijk altijd een psycholoog i.o. aanwezig op kantoor.

4. Uit hoeveel sessies bestaat een coachtraject?

De coach stelt in samenwerking met u een passend coachtraject samen dat is afgestemd op uw specifieke wensen. Deze bestaat gemiddeld uit 6 tot 10 coachgesprekken, ongeveer 1 keer per 2-3 weken.

5. Wat zijn de kosten van een coachtraject?

Het particuliere tarief is €99,- per uur incl. BTW indien u geen zakelijk coachbudget krijgt.

Medewerker met budget en organisaties: €145,- euro excl. BTW. per uur.

6. Kan ik mijn coachtraject vergoed krijgen vanuit de verzekering?

Voor meer informatie over vergoedingsmogelijkheden kijk boven aan deze pagina. Hier staan alle mogelijkheden helemaal uitgeschreven.

7. Op welke locatie krijg ik coaching?

GORTcoaching heeft coaches door het hele land. Onder het menu ‘coach locaties’ vindt u alle locaties binnen uw regio. U kunt hier zoeken op locatie en dan vervolgens inzien welke coach dicht bij u een locatie heeft.

Als u een voorkeur heeft voor een coach kunt u ook per coach zoeken naar zijn of haar locaties. Onder het menu ‘kies uw coach’ kunt u per coach kijken op welke locaties hij of zij coacht.

8. Mag ik meer dan één gratis oriëntatiegesprek aanvragen?

Ja, dat mag zeker. In een oriëntatiegesprek komen vooral uw persoonlijke doelen en wensen aan bod en maakt u kennis met de coach en zijn of haar werkwijze. Wanneer u na het oriëntatiegesprek niet de juiste klik voelt met de coach, of deze voldeed niet aan uw verwachten, dan is er altijd de mogelijkheid om met een andere coach een oriëntatiegesprek in te plannen.

9. Hoeveel tijd investeer ik aan coaching naast de coachsessies?

Elke coach heeft zijn of haar eigen werkwijze, dus de hoeveelheid tijd die u investeert buiten het traject verschilt per coach.

Opdrachten kunnen variëren tussen het invullen van een vragenlijst en het oefenen met concrete en praktische opdrachten. De opdrachten worden altijd in overleg opgegeven, zodat deze aansluiten bij uw planning.

10. Hoe lang duurt een coachgesprek gemiddeld?

Een coachgesprek duurt gemiddeld 1 uur tot 1,5 uur. Dit is afhankelijk van wat u zelf met de coach afstemt. Het is mogelijk om gesprekken van 2 uur of een halve dag in te plannen.

11. Hoe bereik ik mijn coach?

Elke coach heeft een eigen email adres. Stuur uw mail naar ‘voornaamnaam van de coach’@gortcoaching.nl. Wanneer u bijvoorbeeld contact op wilt nemen met Heleen, stuurt u uw mail naar heleen@gortcoaching.nl. Onze coaches zitten een groot deel van de dag in gesprek. Hierdoor kunnen zij de telefoon niet opnemen. Via de mail komt u dus het snelste in contact met uw coach. Mocht het urgent zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het hoofdkantoor van GORTcoaching via 088 170 1500. Iemand op het hoofdkantoor zal u dan verder helpen.

12. Zijn de gesprekken met mijn coach vertrouwelijk?

Onze coachgesprekken zijn volledig vertrouwelijk, onze coaches hanteren een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw coach bespreekt blijft tussen u en uw coach.

Ook als uw werkgever opdracht heeft gegeven voor uw coachtraject zal er geen vertrouwelijke informatie met uw werkgever besproken worden. Wel stimuleren wij u en uw leidinggevende om zelf met elkaar in gesprek te gaan zodat u zelf kan aangegeven wat u aan inzichten heeft gehad.

 

13. Wat als het coachingstraject anders verloopt dan verwacht?

Wanneer het coachtraject niet helemaal verloopt zoals u vooraf had verwacht is het goed om dit te bespreken met uw coach. Een coach staat altijd open voor uw input, dus schroom niet om dit met uw coach te delen. Op deze manier kunt u kenbaar maken waar u tegenaan loopt en kan de coach hier beter op inspelen.

Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u er altijd voor kiezen om verder te gaan met een andere coach. U kunt dan weer opnieuw een gratis oriëntatiegesprek plannen.

Als u graag met ons wilt overleggen dan kan dat altijd! Neem dan contact op met een van onze kwaliteitsmanagers via kwaliteitsmanager@gortcoaching.nl, of bel hen direct via 088 170 1501.

14. Mag ik stoppen met een coachtraject?

Ja, u kunt er altijd voor kiezen om het coachtraject te stoppen.

Een coachtraject is vrijblijvend, dus u bent vrij om hierin u eigen keuzes te maken. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u na vijf coachsessies het gevoel hebt dat u al uw doelen bereikt hebt, terwijl u zes coachsessies had afgesproken.

Het is in dit geval goed om dit met uw coach te bespreken. Wanneer het coacchtraject niet loopt zoals u had verwacht is het goed om dit eerst met uw coach te bespreken. Zo kan uw coach hier eventueel verandering in doorbrengen. Wanneer dit alsnog niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u er altijd voor kiezen het coachtraject te stoppen. U kunt hierna gewoon opnieuw een gratis oriëntatiegesprek inplannen met een andere coach.

15. Ik ben verhinderd voor mijn coachsessie. Wat moet ik doen?

Wanneer u onverhoopt verhinderd bent waardoor u niet naar een coachsessie kan komen, is het handig om uw coach zo vroeg mogelijk te contacteren via email. Zo kunt u ook meteen een nieuwe afspraak inplannen met uw coach. In onze algemene voorwaarden kunt u meer informatie vinden over het annuleren van een afspraak. Lees hier onze algemene voorwaarden.

16. Maakt de coach gebruik van psychologische tests?

Het is afhankelijk van de coach of hij of zij gebruik maakt van psychologische tests. Als u hier interesse in hebt dan kunt u dit altijd bespreken met uw coach.

17. Hoe beoordeel ik de kwaliteit van een coach?

GORTcoaching waarborgt de kwaliteit van haar coaches door middel van een streng selectieproces. Al onze coaches hebben een uitgebreide psychologische of andere, menswetenschappelijke studie afgerond. Daarnaast zijn al onze coaches in het bezit van meerdere coachcertificaten en diploma’s. Coaches van GORTcoaching hebben constante persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich in het blijven volgen van trainingen en cursussen, waardoor onze coaches constant blijven verbeteren en hun kennis up to date.

Mocht u behoefte hebben aan een coach met een specifieke opleiding, dan kunt in het profiel van de coach deze informatie vinden. Klik in het menu op ‘over ons’ en bij de coach naar keuze op ‘Lees hier verder over coach …’, voor alle opleidingen van uw coach.

Alle coaches krijgen altijd een 8 of hoger op hun evaluaties. Coaches die structureel lager scoren zijn geen GORTcoach en nemen we afscheid van.